Svensk klassisk massage

Svensk klassisk massage är en svensk behandlingsform som är känd och väletablerad världen över. Den är både läkande, förebyggande, lugnande och utförs med massageolja.

Musklerna bearbetas genom strykningar, knådningar, tryck och töjningar för att lösa upp spänningar och öka elasticiteten.

Spända eller för korta muskler gör att kroppen hamnar i obalans och man får sämre blodgenomströmning.

Följden blir ofta smärta som förstärker spänningarna och gör man ingenting åt situationen så går man med ständig värk.

En massagebehandling har många positiva effekter!

Regelbunden massage ökar blodcirkulationen och hjälper spänningarna att släppa.

Massage i kombination med egenstretch och ökad medvetenhet om kroppshållning och en bättre arbetsställning ökar smidigheten och därmed även livskvalitén:

  • Lindrar stress, och har en lugnande effekt på nervsystemet
  • Förebygger muskelspänningar och belastningsproblem
  • Sänker blodtrycket
  • Ökar lymfcirkulationen och stärker immunförsvaret
  • Ger en ökad kroppskännedom
  • Ökar prestations- och återhämtningsförmågan